Velkommen til vår online innmelding!

Innmelding krever betaling for 2 mnd (resterende dager av inneværende måned og neste måned).

Innmelding av student og senior er foreløpig ikke mulig å gjøre via nettsiden, det kan gjøres i resepsjonen vår.